Major Shared Software Service Authorities in UK choose Tricostar LLP

Major Shared Software Service Authorities in UK choose Tricostar LLP

Waeth beth fo’r canlyniad yr etholiad cyffredinol nesaf, mi fydd y prif bleidiau yn chwilio am doriadau sylweddol yng ngwariant llywodraeth leol.

Heddiw, mae Tricostar yn arweinwyr y farchnad ac yn helpu awdurdodau lleol i leihau costau drwy ddarparu rheoli ar y we, gyda gwasanaethau seiliedig cwmwl ar gyfer adrannau cyfreithiol a cysylltiedig.

Yn 2007 wnaeth Tricostar rhoi ar waeth system gwasanaeth meddalwedd rhannu gyntaf gyda Chyngor Sir Suffolk a’i gynghorau dosbarth, gyda golwg ar gyflawni arbedion ac effeithlonrwydd ar draws yr awdurdod.

Yn 2012 cytunodd y 6 awdurdod lleol yn Ne-orllewin Cymru (Penybont, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe) i gytundeb ffurfiol am datblygu gwasanaeth a rennir cyfreithiol “rhithwir” yn y rhanbarth. Yr amcan cyffredinol oedd i sicrhau cynaliadwyedd gwasanaeth cyfreithiol cadarn ac effeithiol yn y dyfodol, drwy gydweithio agosach, rhannu gwybodaeth a phrofiad, ac thrwy chaffael ar y cyd.

Er mwyn gwneud y gorau o fanteision gwasanaeth cyfreithiol “rhithwir,” roedd hi’n angenrheidiol i’r awdurdodau greu Achos Cyffredin Rheoli a System Cofnodi Amser, fellu gall y timau cyfreithiol yn rheoli gwaith ar sail ranbarthol, gan sicrhau bod setiau ac adnoddau sgiliau presennol yn cael eu hoptimeiddio .

Wnaeth Tricostar ennill y tendr ac yn ystod 2013 roedd Abertawe a Chaerfyrddin y 2 awdurdod cyntaf i ddechrau i weithredu Rheoli Achosion Timebase ar draws yr adrannau cyfreithiol y ddau awdurdod. Ym mis Mawrth 2014, wnaeth Ceredigion a Sir Benfro i ymuno hefyd â’r gwasanaeth a rennir rhithwir. http://tricostar.com/welsh-government/

Yn ystod 2013 maent Bwrdeistref Frenhinol Adran Gwasanaethau Cyfreithiol Fulham, Kensington, a Chelsea a Hammersmith, ac Gyngor Dinas Westminster yn 2014, ymuno hefyd i mynd lawr y llwybr gwasanaeth a rennir i gyflawni’r un arbedion cost ac effeithlonrwydd sydd Suffolk wedi cyflawni.

Mae System Rheoli Achosion Timebase Tricostar yn profi i fod yn dewis mwyaf blaenllaw pan fydd awdurdodau yn chwilio am y system we pur gyda rheoli achosion / ffeiliau gwasanaeth a rennir seiliedig.

Os hoffech archwilio sut y gallwch CHI cyflawni’r un buddion cymydog o fewn a rhwng awdurdodau, cysylltwch â ni, neu edrychwch ar ragor o wybodaeth ar http://tricostar.com/products/