Welsh Government

National Assembly Wales

*To read in English, click here.

Llywodraeth Cymru

Mae Tricostar yn brofiadol iawn wrth weithio â phrosiectau i sefydliadau yn llywodraeth y DU ac wedi cyflawni llawer dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r tîm wedi gweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Comisiwn Etholiadol, a nifer o gynghorau yn Lloegr.

Mae gwaith Tricostar yn cynnwys cyflawni Recordio Amser Bâsamser, Rheolaeth Achosion a systemau RPC. Dros y blynyddoedd, rydym wedi ennill profiad gwerthfawr yn y sector hwn, ac yn parhau i roi cymorth ardderchog i’n cleientiaid.

Meddalwedd Gwasanaethau Cyfrannol Bâsamser

Mae’r Bâsamser yn Amgylchedd Datblygiad a ellir ei ddatblygu i gyfateb â’ch prosesau busnes.

Mae’r tîm Tricostar wedi gweithio gyda’n cleientiaid ers 1988 i gyflwyno Bâsamser i sefydliadau gyda’r nôd o gynyddu refeniw, i leihau risg, ac i gynyddu effeithlonrwydd.

Mae ein prosiectau hyd yn hyn yn cael yn gweithio yn y meysydd uchod ac yn gallu gweithio fel modiwl ar ei ben ei hun, neu weithio fel cyfuniad aml-gleient, aml-adran neu Gwasanaeth Gyfrannol.

Mantais arall yw bydd Bâsamser ar y rhyngrwyd 100%. Mae’r system yn gallu bod yn rhan o’r Amgylchedd Gyfrifiadurol Cwmwl naill ai yn fewnol neu yn cael ei gynnal gan Tricostar neu fel Meddalwedd-fel-Gwasanaeth yn Windows Azure.

Mae pob un o’r gwasanaethau yn gweithio yn berffaith yn yr un amgylchedd ap.

Gwasanaethau

Gwasanaethau cyfrannol
Recordio Amser
Rheolaeth Achosion
Bwndelu Llysoedd